NYHETER

Jubileumsfest

24. mai, 2018Fredag den 22 juni blir det 70 års jubileumsfest på Langesund bad kl. 18.00. Påmelding til Jostein Rise 90665246 el. e-post jost-ris@online.no Pris: 200,- Pr pers.

6.april Medlemsmøte på Langesund bad kl.18.30

29. mars, 2018Medlemsmøtet på Langesund Bad, 6 april, kl.18.30. Det blir en orientering om Lagets aktiviteter v/ nestleder Arne J.Lund, Foredrag om skuta Elisif fra Stathelle, av Roar Isaksen. Enkel bevertning med kake og kaffe/te og utlodning.

Årsmøte 09.02.2018 kl. 18.30

22. januar, 2018 Bamble historielag har sitt årsmøte fredag 9.2 kl 18.30 på Bygdehuset på Åby. Dagsorden iflg. vedtektene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt leder Tom Hafredal innen 1/2. (adresse: Valleveien 781, 3967 Stathelle eller epost vest@finmark.no) Etter årsmøtet kaffe og kåseri. Kåseri om Ødegårdens verk v/ Kjell Woje

Høstens møter. Trykk her og se hele listen.

10. september, 2017

22/9 Møte på Herresentret kl 1830: Foredragsholder Åsmund Asdal: Tema "hvor kommer kulturplantene fra og hvordan frø fra disse havner på Svalbard.  Servering og åresalg.

 

10/11 Stathelle servissenter kl 1830.  Bokkomiteen presenterer årets "Bamble gjennom tidene". Finn Arild Arntzen viser gamle bilder fra Langesund. Servering og åresalg.

 

8/12 Bygdehuset på Brekka kl 1830:  Julemøte med gløgg og grøt. Arne J. Lund Har kalt sitt kåseri:"Biskopene i tiden mellom Holberg og Brorson"

         På mlelding til møtet til 90665246 eller e-post jost-ris@online.no innen 1/12.

Referat styremøte i historielaget 2.mars 2017

3. april, 2017

Referat styremøte i historielaget 2.mars 2017

Tilstede: Tom Hafredal, Jostein Rise, Arne Lund, Astrid Marie Svendsen, Steinar Vinje, Eva Brynjulfsen, Kai Arne Paulsen, Håkon Solvang, Solveig Bugtene

 

Fravær: Roar Isaksen, Hans Per Heistad, Arne Flaatten, Thor Tinderholt

 

1. Tom går gjennom tidligere referater, noen kommentarer og rettinger til referatet fra årsmøtet.

2. Konstituering: Arne J. Lund, blir nestformann for 2017.

3. Reguleringsplan for Fagerheim. Sekretær sender høringssvar, ingen merknad. Reguleringsplan for Dammuren, Omborsnes, og for Rognstranda. Sekretæren, undertegnede tar kontakt ang. Isdammen, for å høre om konsekvenser av reg.planen.

 

6. Garanti for utgivelse av bok. Styret ble enige om å gi en garanti inntil 5000 kroner, etter fremlagt regnskap.

 

7. Medlemsmøte 21.april på Langesund Bad. Ta kontakt med Roger Normann for foredrag om Langesunds historie. Kystfart. Ca.45 minutter.

 

8. Endring av vedtekter. I 2017 ble Tom Hafredal gjenvalgt som formann, Jostein Rise som kasserer, og Solveig Bugtene som sekretær. I 2018 er Astrid Svendsen, Thor Tinderholt og Arne Flaatten på valg. I 2019 er Håkon Solvang, Kai Arne Paulsen og Arne Lund, samt formann, nestformann og sekretær. Vedtektene for valg planlegges revidert ved neste årsmøte, at 5 styremedlemmer velges det ene året og 4 det andre året.

 

En ny paragraf 8 i vedtektene, den som blir utvalgt som æresmedlem i historielaget må være eller ha vært medlem i laget. Et æresmedlem i historielaget fritas fra å betale medlemskontigenten.

 

9. Honorar til redaksjonssekretær. Gunnar Sem fikk et slikt honorar den gang han hadde denne jobben. Nåværende redaksjonssekretær Odd Fredrik Johnsen innvilges også et honorar på 10.000 kr.

 

10. Evt. Arne Lund orienterer om historielagets to pågående prosjekter. 1. Flytting av Bamble kirkes gamle kirkeklokker fra 1300 tallet, fra Rørholt kirkegård og tilbake til Bamble kirke. Bamble historielag har bevilget 25.000 kr.til dette prosjektet. 2. Flytting av et gammelt stabbur fra Tråk, ned til Eik gård. Rammebevilgningen fra Historielaget er 300.000 kroner.

 

Bygdehusets årsmøte er 25.april og bygdebasaren avholdes 5.april.

 

Husk for framtidige julemøter; ikke sett fakkelbokser på rekkverket!

 

Neste år er historielagets 70 års jubileum. Planlegging av jubileumsfest bør starte til høsten.

 

 

 

 

Ref. Solveig M. Bugtene, sekr.

Klikk her og se TURLISTE 2017 FOR HISTORIELAGET

3. april, 2017

Historielaget på tur 2017

 

Onsdag 10.mai Rørholt, Lauvåsen

Oppmøte ved Rørholt kirkegård kl.17.30. Orientering ved Arne Lund. Deretter kjører vi samlet til Lauvåsen (gammel boplass) Der vil det bli orientering ved Lars Inge Rønholt.

 

Lørdag 13.mai Historisk dagstur med buss og Color Line

Turen går til Marinemuseet i Horten og videre Horten – Moss – Nordbyen og Color Line Strømstad – Sandefjord.

Magnus Reiser skriver følgende om turen: Avreise fra Kontoret kl. 07.15 – Langesund torg kl.07.30 – Stathelle busslomme kl. 07.45 – Rugtvedt Spar kl. 08.00. I vår gode turistbuss går ferden til Horten. På Marinemuseet får vi en guidet omvisning. Etter fergeturen Horten – Moss får vi rundstykker og kaffe på Marche Rygge. Det blir en handlestopp i Sverige før vi reiser med Color Line fra Strømstad kl. 17.00. Under overfarten får vi buffe ink. drikke. Vi er tilbake i Grenlandsområdet ca. 21.00.

Pris kr. 600,- pr. pers for medlemmer (Ikke medlemmer kr. 850,-)

Prisen inkluderer følgende: Bussreise, Omvisning på Marinemuseet, Ferige Horten – Moss, Kaffe og rundstykker på Marche Rygge Vest, Color Line Strømstad – Sandefjord m/buffet og drikke

Påmelding fra 10/3 – 10/4 TIL: Kari Nilsen 90545159 eller Kai Arne Paulsen 91108466.

Påmelding er bekreftet ved innbetaling til Historielagets konto 2601.16.80398

 

Tirsdag 13.juni. Hofstein Gård, vannverket og Rønningen

Oppmøte Hofstein Gård kl. 17.30

Turleder er Kjell Woje. Vi kjører samlet til vannverket hvor det vil bli omvisning ved Bjørn Solvang. Kjell Woje vil også vise oss Rønningen. Avkjøring fra Rv.353 ved Surtebogen.

 

Tirsdag 8.august. Nikkelgruvene på Nystein

Oppmøte på Nystein kl.17.30Orientering ved Ingulf Burvald.

 

Tirsdag 22. August. Heistad gård

Oppmøte på Heistad gård kl. 17.30

Orientering og rusletur ved Hans Per Heistad.

 

Ta med mat og drikke på turene. Sitteunderlag kan også være en fordel. Ta på godt og egnet fottøy. Vi ønsker alle velkommen på tur med Bamble Historielag.

Hilsen Turkomiteen

 

Historielagsmøte 21/4 på Langesunds bad.

30. mars, 2017

På møtet 21/4 på Langesunds bad blir foredragsholder Tormod Skaugen.  Han har kalt sitt foredrag " Båtbygging i Langesundsfjorden". 

 
 
 

 

Bamble historielag har årsmøte på Bygdehuset 17 februar 2017 kl. 18.30. Etter årsmøtet foredrag ved Gunleik Kjestveit.

12. januar, 2017Bamble historielag har årsmøte på Bygdehuset på Åby fredag 17 februar 2017 kl. 18.30 Dagsorden i følge vedtektene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt leder Tom Hafredal Vallev. 781 3967 Stathelle eller til e-post vest @finmark.no innen 7 februar. Etter årsmøtet vil Gunleik Kjestveit ta oss med på en tur på Telemarkskanalen med ord og bilder.

Julemøte

13. november, 2016

Tradisjonen tro vil det bli julemøte på Bygdehuset på Åby 9.desember kl 18.30 Det blir tradisjonen tro servert gløgg, julegrøt, kaffe og kaker. Prisen er 100 kr/ person. I år blir det ikke noe foredrag, Einar Bjordam kommer med sitt trekkspill og vil stå for underholdningen med sang og musikk og trolig noen historier. Påmelding til Thor Tinderholt (35960225) eller Jostein Rise (35976339) el. e-post jost-ris@online.no

NB! Møte på Herre servicesenter som skulle ha vært 30/9 er flyttet en uke frem til 23/9. Kåseri: Kirkekamp og prestelønn i Bamble, Drangedal og Sannidal

25. august, 2016 Møte på Herre servicesenter som skulle ha vært 30/9 er flyttet en uke frem til 23/9, samme tid : kl. 18.30. Kveldens kåsør er Arne Lauvhjell han har kalt sitt kåseri: Kirkekamp og prestelønn i Bamble, Drangedal og Sannidal. Som vanlig blir det kaffe og litt å bite i. Åresalg.