NYHETER

ÅRSMØTE 1 april

13. mars, 2022

Bamble Historielag avholder årsmøte den 1.april kl. 18.30 i Falkåsen servicesenter på Stathelle. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende før 25. mars. Forslag sendes Roar Isaksen Roverudveien 78, 3962 Stathelle eller til roa-isa@online.no

Etter årsmøte blir det kåseri ved Finn Arild Arntzen, tema: Ødegårdens bilruter.

Kaffe og kaker som vanlig.