Om historielaget

Bamble Historielag ble stiftet 25. april 1948.

Lagets opprinnelige formål var å utgi en bygdebok for Bamble, og i de første 20 år var det dette det dreide seg om. I 1968 ble bind-1 utgitt og i 1975 kom bind-2.
Etterhvert har laget tatt for seg det meste av fornminner og tidligere tiders aktiviteter som har funnet sted i Bamble.
Det sosiale er viktig. Det arrangeres jevnlig møter der man som regel starter med et kåseri om et interessant tema, for så å slippe praten løs over en kopp kaffe og et kakestykke. Utlodning av gevinster med etterfølgende trekning hører også med.
I løpet av sommerhalvåret arrangeres flere turer, som har vist seg å være meget populære.
Historielagets årsskrift ”Bamble gjennom tidene” kommer ut årvisst og har en stor leserkrets.
Historielaget er åpent for alle, og ved å betale en beskjeden kontingent kan man bli medlem.

 

til Kari Nilsen 90545159.

Tillitsvalgte i Bamble Historielag

Roar Isaksen (formann),

Arne J. Lund (nestformann),

Jostein Rise (kasserer),

Bjørg K. Skaugen (sekretær),

 

Styremedlemmer:

Kai Arne Paulsen,

Håkon Solvang,

Steinar W. Vinje,

Tom Hafredal,

Eva Brynjulfsen,

Hans Per Heistad,

Sissel Rosland,

Allan Lauritzen,

Hans Georg Daviknes

Kontaktskjema

Søk

Bli medlem

For å melde deg inn i Bamble historielag, klikk her.

Lik oss på facebook