Om historielaget

Bamble Historielag ble stiftet 25. april 1948.

Lagets opprinnelige formål var å utgi en bygdebok for Bamble, og i de første 20 år var det dette det dreide seg om. I 1968 ble bind-1 utgitt og i 1975 kom bind-2.
Etterhvert har laget tatt for seg det meste av fornminner og tidligere tiders aktiviteter som har funnet sted i Bamble.
Det sosiale er viktig. Det arrangeres jevnlig møter der man som regel starter med et kåseri om et interessant tema, for så å slippe praten løs over en kopp kaffe og et kakestykke. Utlodning av gevinster med etterfølgende trekning hører også med.
I løpet av sommerhalvåret arrangeres flere turer, som har vist seg å være meget populære.
Historielagets årsskrift ”Bamble gjennom tidene” kommer ut årvisst og har en stor leserkrets.
Historielaget er åpent for alle, og ved å betale en beskjeden kontingent kan man bli medlem.

 

 

 

 

 

     

Tillitsvalgte i Bamble Historielag

Stilling Navn Telefon E-post
Formann       Tom Hafredal 46610004   vest@finmark.no
Nestformann Tormod Skaugen 35972508  
Sekretær        Eva Brynjulfsen 35972315       eva-bryn@online.no
Kasserer        Jostein  Rise 35976339       jost-ris@online.no
Styremedlem  Arne Flaatten 98840030       arneflaatten@gmail.com
Styremedlem Astrid Marie Svendsen 35972723  
Styremedlem Asbjørn Masterød 35975547  
Styremedlem Thor Tinderholt 35960225  
Styremedlem Thor K. Finmark 35979378  
Varamedlem Steinar W. Vinje 35960463  
Varamedlem Gun Solvang    
Varamedlem Finn Nystein 41452896  
Turkomite

Kai Arne Paulsen

   
Bokkomite     Kjell Woje 35966033       kj-woj@online.no
Arrangementskomite Thor Tinderholt 35960225  
Styret for Museets Venner Asbjørn Masterød 35975547  
Folkeakademiet Ragnar Bjørnerud    
Kommunal navnekomite Arne Flaatten 98840030  
Valgkomite Erling Hafredal 35979787  
  Hans Per Heistad 35962113 hpheistad@dcpost.no
  Ivar Klausen    

 

Kontaktskjema

Søk

Bli medlem

For å melde deg inn i Bamble historielag, klikk her.

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Lik oss på facebook