NYHETER

Årsmøtet historielaget

7. mars, 2014
Historielagets årsmøte holdes på Brekka 4/4 kl 18.30. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret hende innen 29/3.
           Etter at årsmøtet er ferdig vil Ingulv Burvald ta oss med på historisk vandring ved Tråk gruver ved hjelp av bilder
           og tekst.
           Det serveres kaffe og litt å bite i. Det blir også åresalg.