NYHETER

Bli med historielaget på tur 2024

7. juli, 2024

Søndag 12. mai - Ved ismuren på Skjerke

Lars Thore Tinderholt orienterte om isdrift i Bamble gjennom 100 år.

Lørdag 25. mai - Dagstur med buss

Turen gikk med buss via Colorline Sandefjord-Strømstad, stopp Nordbyen, besøk på Eide Lensemuseum og middag på Storbaug Gjestegård.

Tirsdag 4. juni - Cudrios Sjøbod Langesund

Medlemmer fra Kystlaget orienterte om Kystlagets virksomhet til en kopp kaffe  i Tømmerstua, Tollpakkboden. Dag Holmer og Trygve Oistein Jacobsen guidet oss gjennom Cudrios Kystmuseum, de andre museumene og de som ville, fikk se seg om i Redningsskøyta.

Tirsdag 6. august - Prisgrunn

Oppmøte kl. 1700 på parkeringsplass ved Elvikveien, ca. 1,8 km fra Valleveien i Brevikstrand, mellom Prisgrunnveien og vei til Stamgodden. Vi fyller opp bilene og kjører til Prisgrunn. Ingulf Burvald vil orientere om Bamble Nikkelkompani AS og smelteverket.

Tirsdag 27. august - Rørholt

Vi møtes kl. 1700 på Nedre Kil (Dalene brygge, Rørholtveien 971). Thomas Dalene vil orientere om næringsvirksomheter på Rørholt og omegn og viktigheten av vassdraget som ferdselsåre mellom Herre og Sørlandet.

Ta med mat og drikke. Ta på godt og egnet fottøy.

VELKOMMEN PÅ TUR med Bamble Historielag fra Turkomiteen