NYHETER

Turer i 2023

25. april, 2023

Lørdag 6. mai  -  Dagstur med buss til Norsk traktor- og motormuseum i Stokke, besøk på museet Hans Nielsen Huges Mindes i Fredrikstad og videre til Nordbyen i Strømstad. Pris kr. 800,- for medlemmer (kr. 1.050,- for ikkemedlemmer). Påmelding innen 26. april til Kai Arne Paulsen, tlf. 911 08 466 eller Nils Elvig, tlf. 992 18 380. Påmelding bekreftet ved innbetaling til Historielagets konto 2601 16 80398.

Tirsdag 6. juni - Croftholmen  -  Oppmøte kl. 1730 ved parkeringen foran hovedhuset. Vi får orientering og omvisning ved Roar Busk og Rolf Enger.

Tirsdag 8. august - Bergsvann  -  Oppmøte kl. 1730 på parkering/snuplass ved søndre ende av Bergsvannet. Avkjøring fra RV. 353 ved Surtebogen. Følg Bergsveien som går under riksveien ca. 1,6 km og ta deretter av til venstre på bomvei mot Bergsvann. Denne veien følges ca. 0,7 km til oppmøteplass. Det er ca. 1 km å gå langs Bergsvannet til Bergsvann. Orientering ved Lars Thore Tinderholt.

Tirsdag 22. august - Trosby  -  Oppmøte kl. 1730 på parkeringsplass ved Trosbysuper'n som ligger på venstre side av veien på Kjønnøya. Vi går opp til gården Trosby og samles på uteplass der. Orientering ved Per Fossing.

VELKOMMEN PÅ TUR