Nyheter

Bli med på båtur på Toke og besøk på Drangedal Bygdetun 15.juni. Påmelding 2-6.juni til Nils Elvik tlf.35 55 55 61 mobil: 99 21 83 80. Se egen annonse under fanen : Kontakt/om historielaget

1. juni, 2014