Bamble gjennom tidene 2013

Pris: 280.00 kr

x

Bamble gjennom tidene 2013

Bamble gjennom tidene 2013

Pris: 280.00 kr

Porto kommer i tillegg til prisen.

Per Gunnar Bjørholt:

Tuftene ............................................................................................... 11

Torstein Hansen:

Herre i 1937 ........................................................................................ 13

Simon Høimyr:

Barndom i Bamble ............................................................................. 20

Monica H. Berthelsen:

Et lite stykke Bamble ......................................................................... 35

Egil Ragnar Eriksen:

Barneår i Krabberødstrand ................................................................. 51

Gunnar Sem:

Spanske feriebarn på Stathelle ........................................................... 62

Odd Fr. Johnsen:

Småbutikkene som har blitt borte ....................................................... 70

Nils Aasland:

Roing på Rørholtfjorden .................................................................... 78

Gunnar Sem:

Men isen brast .................................................................................... 82

Knut Berke:

Kystruta .............................................................................................. 85

Martin Kirchoff:

Fra Stathelle Communes regnskaper på 1840-tallet ........................... 94

Øystein Ekroll:

Krutthuset i Sekkekilen ...................................................................... 98

Gunnar Sem:

Frøken Olsen .................................................................................... 103

Kjell Woje:

Onkel Thor forteller .......................................................................... 108

Karin Varde:

Stathelle ifortid, nutid og framtid .................................................... 115

Harald Aasland:

Hvaforteller kontrabekene på Storøy? ............................................. 121

Astri Rønning:

Isdammenforteller ............................................................................ 124

Kjell Lars Andreassen:

Vinter iLangesund på 1950-tallet ..................................................... 130

Gunnar Sem:

Delgobe ............................................................................................ 135

Ørnulf Thunes:

Sport og spill .................................................................................... 147

Thor T. Tinderholt:

Vel blåst ........................................................................................... 152

Lars A. Gjerstad:

Bamble Skogeierlag gjennom 100 år ................................................ 163

Harry Sørensen:

3 dikt ................................................................................................ 175

Knut Helge Hunkilen:

En redningsdåd på Herre ................................................................. 179

Odd Fr. Johnsen:

Storbrannen på Stathelle i 1918 ....................................................... 182

Martin Kirchoff:

Den første 17. mai på Stathelle ........................................................ 190

Gunnar Lier Olsen:

Tilbakeblikk ...................................................................................... 193

Søk

Bli medlem

For å melde deg inn i Bamble historielag, klikk her.

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr.
Handlekurven er tom.

Lik oss på facebook