Bamble gjennom tidene 2010

Pris: 200.00 kr

x

Bamble gjennom tidene Årsskrift for Bamble Historielag 2010

Innhold 2010

Porto kommer i tillegg til prisen.
 

Forord ....................................................................................................... 9

Ove Svenungsen:

Lahela 3 - Ferja med de ni liv ................................................................. 11

Odd Fr. Johnsen:

1951; et spesielt år i Stathelles historie ................................................... 15

Søren Gunnar Thorsdal:

Hytteinspeksjon på Hallingseter ............................................................. 26

Gunnar Sem:

Stathelle Brændevinssamlag ................................................................... 31

Kjell Woje:

Bomber over Herøya og Bamble og

Den første amerikanske nødlanding i Sverige ........................................ 46

Lars Johan Tveten:

Torjus Olsen og Knut Valle .................................................................... 55

Torstein Hansen:

Pestilens eidet og svartedauden .............................................................. 59

Tom Hafredal:

Kjønnøya - i gammel og nyere tid ........................................................... 64

Thomas R. Thomassen:

Bunngarnet i Steinvika ............................................................................ 70

A. Morgan Olsen:

Hana Hafsund ......................................................................................... 83

Martin Kirchoff:

En jakt på slektsrøtter ............................................................................. 90

Gunnar Sem:

'Vi barn er også Norges vakt' .................................................................. 93

Tom Hafredal:

Bamble herredstyre 1945-47 ................................................................. 105

Arne Flaatten:

Høgenhei - bygdeborg, gravhauger og religiøst senter.......................... 110

Knut Helge Hunkilen:

Stubber fra en svunnen tid .................................................................... 117

Thor K. Finmark:

Oktobervandring ................................................................................... 122

Rolf Garstad:

Nils Edw. Larsen A/S - Ekstrand Verksted .......................................... 126

Ove Svenungsen:

Sogneprest Knutsen i unåde ................................................................. 131

Ørnulf Thunes:

Hans Tufte ............................................................................................ 134

Gunnar Sem:

Skolebarn for 100 år siden .................................................................... 138

Ørnulf Thunes:

Intermesso ............................................................................................. 149

Finn Arild Arntzen:

På hjul med Ødegaardens bi/ruter ......................................................... 151

Rolf Garstad:

'Syklubben Flittig' ................................................................................. 162

Torstein Hansen:

På ferie i gamle dager ............................................................................ 167

Einar Salmén:

Langesundsmannen Anders Henrik Andersen,

Skolepioner, lærebokforfatter og hvalfangstbestyrer ............................ 172

Ragnar Bjørnerud og Odd Bj. Bakkerud:

Croftholmen Maskinistskole for 50 år siden ......................................... 179

Martin Kirchoff:

Grosserer Thostrup på Kjellestad .......................................................... 182

Kjell Woje:

Glimt fra l. mai-feiring på Herre ........................................................... 186

Tormod Christiansen:

De tyske forsvarsverkene langs Tangvallveien ..................................... 191

Rolf Garstad:

Asen på Stathelle .................................................................................. 213

Arne Lars Larssen:

Svartedauen husker vi ikke lenger,

men difteriepidemien i 1942 er det mange som husker ........................ 219

Hannla Lise Stensholdt:

Fra hønsehus til leirsted -

Fjordglimt 50 år .................................................................................... 222

Harald Aasland:

'En tur til Drangedal kirke' .................................................................... 232

Tore Hafredal:

Fra krigens dager - På besøk 65 år senere ............................................. 238

Gunnar Lier Olsen:

Tilbakeblikk ........................................................................................... 243

Lars Johan Tveten:

Thoresius Waag - Maleren på Stathelle ................................................. 250

Tidligere utgitt ...................................................................................... 255

Søk

Bli medlem

For å melde deg inn i Bamble historielag, klikk her.

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr.
Handlekurven er tom.

Lik oss på facebook