Bamble gjennom tidene 2006

Pris: 50.00 kr

x

Bamble gjennom tidene Årsskrift for Bamble Historielag 2006

Innhold 2006

Porto kommer i tillegg til prisen.

Forord ....................................................................................................... 9

GunnarSem

Professor William Houlder Zachariasen .................................................. 11

Ove Svenungsen

Barndomsminner fra krigstiden i Langesund .......................................... 18

Svanhild Aasen Hoff

En vinterdag på husmannsplassen ........................................................... 24

Lars Johan Tveten

'Nils Vallebuss' Johansen ........................................................................ 29

Jan Gunnar Knutsen

Et tilbakeblikk med Knut Wefald ........................................................... 35

Anton Klausen/Lars Johan Tveten

Tømmertjuver anno 1846 ........................................................................ 43

Einar Kiil

Minner fra Vinjesvingen ......................................................................... 45

Nils Arnold Elvik

Feltspatbrudd - Brevikstrand .................................................................. 50

Kristian Krogsgård

Jacob Moe ............................................................................................... 53

Torstein Hansen

Skaugutter ............................................................................................... 57

Annie, Randi og Gunvor, alle født Nilsen,

og Gunvors datter Kristin Karlsen

Minner fra Croftho1men ......................................................................... 64

Arne Lars Larssen

Lava og Marie ......................................................................................... 74

Gunnar Sem

Sogneprest Nils Høimyr .......................................................................... 76

Harry Skui

En visergutts dag i 1950-åra ................................................................... 84

Gunnar Sem

En 'Øve1sesbog' ...................................................................................... 89

Lars Johan Tveten

Hartvig Tveten

En kristenhøvding i Vest-Bamble ........................................................... 93

Kristian Krogsgård

Slik har jeg levd - eller overlevd ............................................................. 98

Nils Aasland

'Blasfemifølelse og brennevin'

Notater fra livet i Ås1andsgrenda i 1880-åra ........................................ 103

Torstein Hansen

På hopprenn i gamledager ..................................................................... 114

Rolf Garstad

Fritidssysler på Stathelle i 1950-åra ...................................................... 116

Jan Gunnar Knutsen

Minner om så mangt

Et møte med Dagny Reinboldt Knutsen .............................................. 126

Odd Fr. Johnsen

Humoristiske glimt fra en barndom på 'Gamle Stathelle' ...................... 131

Thor K. Finmark

En kveld ved 'Verket' ........................................................................... 135

Svanhild Aasen Hoff

Da det var internatskole på Rørholt ...................................................... 137

Martin Kirch'off

Vaktmester Kristensen forteller fra sitt politi liv .................................. 142

Arne Flaatten

Geirstad-koden ..................................................................................... 146

GunnarSem

Psykiatri for hundre år siden ................................................................. 159

A. Morgan Olsen

Syskoler på 1800- og 1900-tallet - ukjent lokalhistorie? ....................... 167

Knut Helge Hunkilen

Skysskafferi .......................................................................................... 171

Helsides foto ......................................................................................... 174

Tidligere utgitt ...................................................................................... 175

 

Søk

Bli medlem

For å melde deg inn i Bamble historielag, klikk her.

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr.
Handlekurven er tom.

Lik oss på facebook